Vad är radonbesiktning?

En radonbesiktning görs av en kvalificerad tekniker, besiktningsman, som på plats i fastigheten mäter radonhalten med hjälp av särskilda mätverktyg. Därefter kan man avgöra både om du har radon eller inte, och dessutom ge en redogörelse av vilken sorts radonproblem du har och hur de bästa sätt åtgärdas.

Vid radonbesiktning utförs bland annat följande moment:

  1. Genomgång av bostad med hänsyn till ritningar och eventuell radonrapport om uppmätta värden
  2. Kontroll av existerande ventilationen i huset och mätning av luftomsättning.
  3. Mätning för att bestämma eventuell förekomst av in-läckande markradon och förekomst av radon i byggnadsmaterial. 
  4. Rapportframställning över undersökningen och ett åtgärdsförslag. 
  5. Hänvisning till nationellt, alternativt lokalt, välrenomerat företag.

Om man inte redan har gjort en långtidsmätning, avslutar man besiktningen med att lägga ut mätdosor för att mäta radon. Dessa mätdosor ska ligga ute på plats under minst 60 dagar under eldningssäsong. Det är viktigt mätdosorna är nya då de placeras ut, så sker besiktningen under sommarhalvåret så skickas mätdosor ut per post lagom till mätsäsongen börjar. Alternativt börjar man med att göra en så kallad rådgivande korttidsmätning som kan utföras året om under minst 10 dagar.

Det är av vikt att du som har tagit initiativ till besiktningen är närvarande vid vid själva utförandet för att kunna bistå med svar på eventuellt uppkommande frågor om sådant som du som ägare eller boende har bäst kunskap om.

Problem med radon kan uppstå då man får förändrade värme- och ventilationsförhållanden i huset. Detta kan exempelvis ske om man slutar att elda och istället installerar bergvärme.